Aktuelt

Sommerferie 2022

Klinikken er ikke lukket under sommerferien, vi går på ferie skiftevis. Det betyder at der er mindre personale, men vi er åben som altid.

Læge Vibeke Rønn Simonsen afholder ferie i uge 26,27 og 28

Lage Willem van de Looij afholder ferie i uge 29, 30 og 31

Husk at bestille medicin in god tid

INFLUENZAVACCINATION 2021-2022

KLAMYDIA

For klinikkens egne patienter er der mulighed for Klamydia selvtest, se under ‘Praktisk info’.

Prøven kan tages i klinikken mellem kl.08.00-kl.12.30

CORONA

klinikken er åben for almindelige akutte og subakutte konsultationer, opfølgning af kroniske sygdomme og forebyggelseskonsultationer (svangreundersøgelser, børneundersøgelser og vaccinationer) Vi prøver at klare det meste over telefon, e-konsultationer og videokonsultationer. Der er begrænset plads i venteværelset mhp afstand mellem stolene, der er håndsprit til rådighed. Kom til tiden og bed pårørende, om muligt, at vente udenfor.

Ved luftvejsinfektioner, hoste, feber, vejrtrækningsbesvær skal patienter først ringe

CORONA

the clinic is open for consultation, follow up on chronic diseases and preventive medicin (pregnancy, children examination and vaccination) We try to solve most of the requests over telephone, by e-consultation or video-consultation. There is limited space in the waiting room due to more distance between chairs, hand desinfection is available.

In case of cough, feber and/or respiratory distress patients have to call in first