Henvisninger

Du skal forvente at der altid skal foreligge en lægekonsultation før en henvisning kan skrives. Kun hvis det er en forlængelse af en allerede given henvisnig kan det gøres over telefon eller mail.

Du finder telefonnr. og adresser på alle speciallægerne på hjemmesiden //www.sundhed.dk// i feltet FIND BEHANDLER